Pagdating ng mga kastila sa pilipinas

At Malaki ang naging gampanin ng Pilipinas sa pagkalat at paglawak ng lahing Austronesyano. Sa pananaliksik at sanaysay na ito pinapakita na mayroon na tayong sariling tawag sa mga “Talampad” o kontelasyon ng mga bituin bago pa man ang pananakop at pagdating sa bansa ng mga kanluraning terminolohiya dala ng ibang lahi.

2: “Balatik: Katutubong Bituin ng mga Pilipino” ni Dr. Pinangalanan ng ating mga katutubo ang mga bituin o mga talambad base sa kanilang pamumuhay, pagtatanim, at pagkakaingin.

Hindi lamang ito tipak ng kaalaman kundi isang buhay na diwa na siyang dapat ikintal sa bawat mamamayan.

Paggamit ng dahas upang sapilitang mapaloob ang mga Pilipino sa Reduccion at kung paano nilabanan ng mga Pilipinong tutol dito.Pinapakita sa pananaliksik na may malaking bahagi ng talaban ng kultura, wika at pangangalakal ng lahing Austronesyano ang Pilipinas.At kung mapapatunayan sa pag-aaral ni Bolunia na ito’y bahagi ng “missing link” ng ating kasaysayan bilang parte ng lahing Austronesyano ay masasabing bago pa man ang pananakop ay mayroon na tayong siyensya at teknolohiya sa paglalayag sa malalawak na karagatan.Ilan lamang ito sa mga sanaysay na nagpapakita ng iba pang lente sa pagdalumat ng nakaraan na maihahango natin sa kasalukuyan.Maganda ring rekomendasyon ito sa ating Kagawaran ng Edukasyon at Commission on Higher Education na gamitin ang mga sulating ito.

Leave a Reply

 1. Free sex chat egypt video chat free 25-Dec-2020 18:17

  And it’s totally okay, but we want you to join the live porn community.

 2. Teen camdasex 10-Dec-2019 19:49

  All we ask of you is that you tell your friends to call our chat lines so that there are enough new people calling in to keep the phone lines fun and exciting.

 3. 100 intimate dating 06-Feb-2020 14:44

  At Concierge Introductions, we take our responsibility to provide you with a quality, enjoyable dating experience very seriously.

 4. ukran dating 28-Sep-2019 01:01

  But as well as offering the possibility of greater sexual fulfilment, the internet is also throwing up new challenges and dangers.

 5. dating kazakh ru 31-Jan-2021 08:06

  This allows partners to defer recognition of gain in appreciated property that they receive from the partnership.

 6. trachtenberg dating 17-Mar-2020 06:16

  Applying this change will simply get Excel to stop updating existing formulas when you make a change to a cell value that is included as part of the formula’s calculation.