Timeline ng pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas Free adult cam and chat no sign up

The earliest Ottoman state is formed in Anatolia, Turkey. Traditional religious ways of life are threatened and, in some cases, destroyed.

Ottomans conquer the Byzantine seat of Constantinople and change its name to Istanbul. Many regions populated by Muslims in Africa and Asia are colonized by Europeans.

Eventually almost the entire Iberian Peninsula is under Islamic control.

Muslims enter Spain in the west and India in the east. Muslims are defeated at Potiers in France by Charles Martel.

European Crusaders take Jerusalem from the Muslims.

Some Palestinian and Lebanese refugees flee to the United States, among them, Muslims and Christians.

Ang Islam ay ang pinakamatandang monoteistikong relihiyon sa Pilipinas.

Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ayon sa Tarsila, si Tuan Mashaika ay dumating sa Jolo, sa Maimbung at nagpakasal sa anak ng isang namumunong pamilya.

Bagaman hindi hayagang isinaad ng Sulu Tarsila na isang Muslim si Tuan Mashaika, ipinagpapalagay na isa siyang Muslim dahil sa pangalang Muslim ng kanyang mga anak gaya nina Tuan Hakim at Aisha.

Leave a Reply